FX3GA-60MT-CM

Stok Kodu: FX3GA-60MT-CM Kategoriler: Etiketler:

Açıklama

Mô tả sản phẩm:
Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-60MT
Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 36 ngõ vào VDC và 24 ngõ ra transitor
Mô tả sản phẩm:
Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MR
Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 14 ngõ vào VDC và 10 ngõ ra relay
Model thông dụng:
FX3GA-24MR-CM:Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MR
Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 14 ngõ vào VDC và 10 ngõ ra relay
FX3GA-24MT-CM:Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MT
Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 14 ngõ vào VDC và 10 ngõ ra transitor
FX3GA-40MR-CM:Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-40MR
Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 26 ngõ vào VDC và 14 ngõ ra relay
FX3GA-40MT-CM:Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-40MT
Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 26 ngõ vào VDC và 14 ngõ ra transitor
FX3GA-60MR-CM:Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-60MR
Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 36 ngõ vào VDC và 24 ngõ ra relay
FX3GA-60MT-CM:Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-60MT
Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 36 ngõ vào VDC và 24 ngõ ra transitor